Endelig er olje festen over og alle må tenke nytt

Nå er det ikke bare grundere som må forholde seg til usikkerhet. Vanlige arbeidstakere vil se at deres trygge arbeidsplasser er truet.
Bedrifter som leverer varer og tjenester til oljebransjen vil få større konkurranse og må tenke nytt og smart for å overleve. Bedrifter og arbeidstakere vil måtte omstille seg drastisk.

Men først. Hvordan opererer etablerte bedrifter ?

Etablerte bedrifter eksikverer en forretnings modell

De etablerte selskapene kjenner kundene og markedet for sin vare/tjeneste, utgiftene og inntektene for å produsere. De skal rett og slett repetere.

Selskapene er rigget for å levere sin vare/tjeneste flere ganger. Har prosessbeskrivelser og håndbøker laget for å beskrive hvordan produksjon skal gjøres for å unngå feil.

<BILDE Statoil aksjen 2014 - 2015>

Når markedet for bedriftens varer og tjenester endrer seg drastisk vil de måtte gjøre drastiske endringer. Med drastiske endringer kommer usikkerhet og risiko.

Bedriften må tilbake til der den startet – til den gangen de var grundere.

Den må lete etter en ny forretningsmodell. Og når man leter må man ha kultur for prøving og feiling.

Men hvor enkelt er det for en bedrift å omstille seg drastisk ?

Kultur og verktøy for innovasjon

I de siste 3 – 4 årene er det utviklet metoder for å håndtere høy risiko og små budsjetter. Grunder miljøene i Norge og resten av verden praktiserer Lean Startup. En samling metoder og verktøy som gjør det raskere å finne fram til hva kundene vil ha, før man utvikler hele produktet.

 

Ingen grundere sitter isolert og skriver en forretningsPLAN lenger, man lager en forretningsMODELL. Ganske enkelt fordi en plan krever at man vet hva man skal gjøre.  Så skriver man ned hva som skal gjøres og rekkefølgen. Det fungerer dårlig når man ikke helt vet hva kundene vil ha.

Grundere / starups leter etter en forretningsmodell.

En iterativ prosess der man utvikler en så liten del av det man skal levere som mulig for så å teste om kundene vil ha det.

Kan etablerte bedrifter lære fra grunderne?

  • Etablerte selskaper bør først oppdatere seg på nye metoder for innovasjon.
  • Deretter etablere test prosjekt der man benytter de nye metodene.
  • Jobbe for å skape kultur for prøving og feiling.
  • Innovasjon i etablerte selskaper er vanskeligere enn i startups. Se  Steve Blank Why Companies are Not Startups

Det blir flott å være grunder i 2015 nå som olje festen er over

Dette er godt nytt for grundere. De jobber med høy usikkerhet hver dag. Grundere lever med at de har 90% sjanse for å mislykkes og usikkerhet er normalen.

Oppstart selskap,  “startups”,  har omstilling bygget inn i margen.

Mange etablerte selskaper vil streve med å gjøre en radikal omstilling nå etter oljen. Med grunderens risikovillighet og kunnskap om innovasjon har grunderen en fordel.

God jakt.

Om BusinessModel.io

BusinesModel.io har i flere år kurset grundere og etablerte selskaper i metoder og verktøy for innovasjon. Hvordan tjene penger på ideen, hvordan finne kunder og hvordan teste om kundene vil ha ideen.