Business model trio

 

Etter å ha organisert mer enn business model workshops i inn og utland, hjulpet mer enn 100 grundere med sin forretningsmodell arrangerer vi nå Business Model Trio workshop.

Vi har sett effekten av å samle kreative folk med forskjellig bakgrunn til business model workshop.

Effekten av nye øyne, forskjellig ståsted og erfaring gjør at vi finner nye kundesegmenter, verdiforslag og kanaler som selskapet ikke har sett.

3 selskaper fra forskjellige bransjer samles til workshop.  Hvert selskap presenterer sin kommersielle virksomhet  forretningskonsept /  forretningsmodell / pitch og så deltar de andre selskapene på videreutvikling a deres forretningsmodell.

Selskapet får – VP – input fra aktører i andre bransjer – få videreutviklet din forretningsmodell med aktører fra andre bransjer.