Innovation

Endelig er olje festen over og alle må tenke nytt

Nå er det ikke bare grundere som må forholde seg til usikkerhet. Vanlige arbeidstakere vil se at deres trygge arbeidsplasser er truet.
Bedrifter som leverer varer og tjenester til oljebransjen vil få større konkurranse og må tenke nytt og smart for å overleve. Bedrifter og arbeidstakere vil måtte omstille seg drastisk.

Men først. Hvordan opererer etablerte bedrifter ?

Etablerte bedrifter eksikverer en forretnings modell

De etablerte selskapene kjenner kundene og markedet for sin vare/tjeneste, utgiftene og inntektene for å produsere. De skal rett og slett repetere.

Selskapene er rigget for å levere sin vare/tjeneste flere ganger. Har prosessbeskrivelser og håndbøker laget for å beskrive hvordan produksjon skal gjøres for å unngå feil.

<BILDE Statoil aksjen 2014 - 2015>

Når markedet for bedriftens varer og tjenester endrer seg drastisk vil de måtte gjøre drastiske endringer. Med drastiske endringer kommer usikkerhet og risiko.

Bedriften må tilbake til der den startet – til den gangen de var grundere.

Den må lete etter en ny forretningsmodell. Og når man leter må man ha kultur for prøving og feiling.

Men hvor enkelt er det for en bedrift å omstille seg drastisk ?

Kultur og verktøy for innovasjon

I de siste 3 – 4 årene er det utviklet metoder for å håndtere høy risiko og små budsjetter. Grunder miljøene i Norge og resten av verden praktiserer Lean Startup. En samling metoder og verktøy som gjør det raskere å finne fram til hva kundene vil ha, før man utvikler hele produktet.

 

Ingen grundere sitter isolert og skriver en forretningsPLAN lenger, man lager en forretningsMODELL. Ganske enkelt fordi en plan krever at man vet hva man skal gjøre.  Så skriver man ned hva som skal gjøres og rekkefølgen. Det fungerer dårlig når man ikke helt vet hva kundene vil ha.

Grundere / starups leter etter en forretningsmodell.

En iterativ prosess der man utvikler en så liten del av det man skal levere som mulig for så å teste om kundene vil ha det.

Kan etablerte bedrifter lære fra grunderne?

  • Etablerte selskaper bør først oppdatere seg på nye metoder for innovasjon.
  • Deretter etablere test prosjekt der man benytter de nye metodene.
  • Jobbe for å skape kultur for prøving og feiling.
  • Innovasjon i etablerte selskaper er vanskeligere enn i startups. Se  Steve Blank Why Companies are Not Startups

Det blir flott å være grunder i 2015 nå som olje festen er over

Dette er godt nytt for grundere. De jobber med høy usikkerhet hver dag. Grundere lever med at de har 90% sjanse for å mislykkes og usikkerhet er normalen.

Oppstart selskap,  “startups”,  har omstilling bygget inn i margen.

Mange etablerte selskaper vil streve med å gjøre en radikal omstilling nå etter oljen. Med grunderens risikovillighet og kunnskap om innovasjon har grunderen en fordel.

God jakt.

Om BusinessModel.io

BusinesModel.io har i flere år kurset grundere og etablerte selskaper i metoder og verktøy for innovasjon. Hvordan tjene penger på ideen, hvordan finne kunder og hvordan teste om kundene vil ha ideen.

 

Innovation and risk goes hand in hand

Today, Tuesday, we tried out a payment system that has never been tried for events before. We spent Saturday and Sunday implementing it and tested it on Monday.

People has asked how we would even consider testing on an event with a celebrity like Osterwalder.

For us the opportunity to test could not be better. We know that many of you want to listen to Osterwalder, and that you would go through any pain to do so.

In BMUG workshops we do testing all the time, this is how we found and improve our recipe on how to create a social, playful and engaging way to learn business modelling.

I see that many of the people attending the Osterwalder workshop is on a BMUG meeting for the first time. I also see that many of you come from bigger corporations.

 

We welcome you all to BMUG and to the Oslo startup community in general. Innovation in this community is open and fast. We take a lot of risk in what we do because innovation is impossible to achieve without taking a necessary amount of risk.

 

Fear of failure is an innovation killer

 

Terje

 

“Membership in BMUG is free of charge, but we expect you to share your knowledge”

Osterwalder workshop in Oslo 2012

Osterwalder did four one-day workshops for Innovation Norway in Oslo.

(October 2012) I was so lucky to get invited to the last workshop and the least thing I can do is to share my notes and pictures from the Osterwalder workshop.
I´m writing in english in the hope that Mr Osterwalder will tweet the story :)

Hoping that he also tweets that Business Model User Group are doing free and fun workshops in 4 cities i Norway and a coupe down in Europe.

At the Business Model User Group –BMUGOslo 3.0 meetup the we heard Gaute Hagerup from Innovation Norway talking about their plans to use BMG.

Innovation Norway seems to be well on their way in implementing the method. Training their staff from all of their offices in Norway and abroad.