Norwegian

Business model trio

3 selskaper fra forskjellige bransjer samles til workshop.  Hvert selskap presenterer sin kommersielle virksomhet  forretningskonsept /  forretningsmodell / pitch og så deltar de andre selskapene på videreutvikling a deres forretningsmodell.

Effekten av nye øyne, forskjellig ståsted og erfaring gjør at vi finner nye kundesegmenter, verdiforslag og kanaler som selskapet ikke har sett.