Offer

Bringing Lean startup to established companies

How many times have you made decisions based looking at business plans with fancy powerpoint and excel presentations. Seeing that the estimates and ideas are guesswork, not backed by facts.

Startups has methods and tools to get these facts fast and with little money.
This is what we offer - to bring the tried and tested innovation methods from startups to your company.

Business model trio

3 selskaper fra forskjellige bransjer samles til workshop.  Hvert selskap presenterer sin kommersielle virksomhet  forretningskonsept /  forretningsmodell / pitch og så deltar de andre selskapene på videreutvikling a deres forretningsmodell.

Effekten av nye øyne, forskjellig ståsted og erfaring gjør at vi finner nye kundesegmenter, verdiforslag og kanaler som selskapet ikke har sett.