Fjordkraft

Åpen innovasjon med Fjordkraft

“Fjordkraft sitter på 400.000 kunder (husstand) 800.000 forbrukere – hvilke nye tjenester kan vi tilby våre kunder, har grundere ideer ?”


Fjordkraft AS er Norges nest største strømleverandør med cirka 410 000 kunder pr. 2010. Selskapet har ingen egen kraftproduksjon, men foretar kjøp og sikringer i strømmarkedet på vegne av kundene. Selskapet hadde i 2008 en omsetning på ca. 3,5 milliarder kroner og har 93 ansatte. Hovedkontoret er i Bergen og regionkontorer i Tønsberg og Porsgrunn. Fjordkraft eies av Bergenshalvøens Kommunale KraftselskapAS (BKK), Skagerak Energi AS og Statkraft Regional Holding AS.

http://no.wikipedia.org/wiki/Fjordkraft

Presenter of this case

Strategisk forretningsutvikling med fokus på kunde, markedsmulighter og rammebetingelser. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør