Folkelig

Utvikler prosjekter som skaper sunne, sosiale og morsomme lokalsamfunn
http://folkelig.no/

Folkelig gjør det enklere for folk å ta vare på egen helse.
Vi utvikler innovative lavterskelaktiviteter innen fysisk aktivitet og kosthold som fremmer sosiale miljø og feelgood-helse. Med kombinasjonen av folkehelse og samfunnsinnovasjon utvikler vi kreative løsninger for å fremme sosialt fellesskap energi, entusiasme og trivsel. Vi tilrettelegger for positive opplevelser i nærmiljø og på arbeidsplasser, forst og fremst ved hjelp av lavterskelaktiviteter innen fysisk aktivitet og kosthold

Katrine Marthinsen – co-Founder
Ingrid Kristiane Fardal – co-Founder

 

Presenter of this case
Kathrine Marthinsen, Co-Founder Folkelig

Tusen takk for alle gode innspill og ideer, vi fikk veldig mye ut av det. Business Model User Group -BMUG ga oss i Folkelig trening i å kommunisere ideen vår på en god måte, vi fikk muligheten til å se ideen vår med nye øyne og ikke minst mer innsikt i Business Model Canvas som verktøy. Et utrolig nyttig verktøy som vi bruker stadig vekk. Anbefaler BMUG på det sterkeste!