Velg bedre

https://www.facebook.com/velgbedre

«Velg bedre» er en interaktiv plattform som gjør det enklere for forbrukere å finne selskaper som jobber for en bedre verden og produkter eller tjenester som er et bedre alternativ i et bærekraftig/rettferdig perspektiv. Arenaen gjør det også lettere for organisasjoner og produsenter å formidle sitt budskap og produkt til de rette menneskene. Hver gang du bruker penger stemmer du på verden du ønsker å bo i. Vi viser deg hva som ligger bak dette, og gir deg lyst til å velge rett! Vit litt – velg bedre.

We are a social game platform that transforms individual action into collective change, through fun and fast user technology.

«Every time you spend money, you are casting a vote for the kind of world you want» – Anna Lappé

Presenter of this case
Snorre Paulsen, Project leader of Velg Bedre

Business Model User Group – BMUG was an event that let us see problems connected to our concept. There and then it seemed like a event that made thing  difficult for us, but over time we discovered that it made our understanding stronger. I would recommend user group for new concepts that need to discover new aspects in their fresh innovation idea.