Bente Syversen

Bente jobber som strategisk rådgiver design i Innovasjon Norge Sør- og Nord-Trøndelag. Hun er en del av superbrukerteamet i Innovasjon Norge, som i år har tatt i bruk Osterwalders forretningsmodell som viktig verktøy i kundedialogen. Andre aktuelle kompetanseområder Bente kan bidra med inn i forretningsmodellutvikling er kundesegmentering, tjenestedesign (kundereise) og merkevarebygging. Bente er utdannet produktdesigner fra England, og har et kurs i innovasjonsledelse fra NTNU. Før hun kom til Innovasjon Norge jobbet hun i emballasjeindustrien.

Contact

Website

LinkedIn

Facebook

Twitter

Google Plus