Back to All Events

Hvorfor har noen inkubatorbedrifter suksess, mens andre ikke?

  • Nyskapningsparken Thormøhlensgt 51 - Bergen Events (map)

Velkommen til årets siste Business Model User Group møte i Bergen, BMUGBergen 7.0

lHva er suksessfaktorer for inkubatorer?
På det siste møtet i Bergen har vi vært så heldige å få Tor Aase Johannessen fra NHH til å innlede om Business Model Generation metoden.
Tor Aase har undersøkt ulike typer av inkubatorer for å prøve å finne hvorfor noen inkubatorbedrifter får suksess, mens andre ikke gjør det. Tor Aase har i høst vært «visiting scholar» ved Berkeley i USA og studert inkubatorer og vil fortelle om sine funn.

Vi skal leke og lære forretningsmodellering. Ha det sosialt, møte nye og gamle kjennte, utveksle erfaringer. Kort sagt dele.

De som er med i BMUG.no er konsulenter, studenter, grundere, personer som jobber med forretningsutvikling internt i egen bedrift. Alle med en interesse av å skape noe.

Det er gøy og engasjerende å være med. Se bilder fra tidligere møter

“Medlemskap i BMUG koster ingen penger, men vi forventer at du deler din kunnskap.”

Nyskapingsparken Inkubator låner oss lokaler
FoU inkubator i Bergen som tilbyr kunnskap, nettverk og kontorplass med infrastruktur til oppstartsbedrifter. Eiere er Høgskolen i Bergen (HiB),  Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole (NHH).

Nyskapingsparken er lokalisert i vitensenteret VilVite på Marineholmen, sammen med en rekke andre aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap.