Back to All Events

Business model for Business Model User Group

  • MESH 3 Tordenskiolds gate Oslo, Oslo, 0160 Norway (map)

Vi trenger DIN hjelp til å finne en forretningsmodell for Business Model User Group -BMUG !

Paradoksalt har foreningen for forretningsmodeller ingen forretningsmodell selv.
BMUG er vel i det Steve Blank kaller “search for a repeatable and scalable business model”.
Vi har gjort mange prototyper i form av format på møtene, justert og forbedret og vi kan vel si at et BMUG møte nå er et “Minimal Viable Product” (MVP).

Nå må vi finne en måte å skaffe inntekter på som gjør at vi kan dekke kostnadene med BMUG møtene. Det er to begrensninger på hvordan vi skal finnansiere BMUG:

“BMUG skal ikke FÅ penger fra statlig, kommunal eller noen som står i forbindelse med disse. Ergo heller ikke Statoil”
Motto for BMUG er “Medlemskap i BMUG koster ingen penger, men vi forventer at du deler din kunnskap.”
Med å “FÅ” mener jeg tilskudd / sponsing. Betaling for verdi BMUG leverer er helt greit.
En forretningsmodell som er basert på subsidier er ingen “sustainable business model”.
Poenget med denne begrensningen er at BMUG ikke skal leve under andre økonomiske forhold enn det grundere leverer under.

Siden starten i januar har vi hatt 18 møter fordelt på Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger.
Vi har levert BMUG oppskriften til Oslo kommune´s grunderprogram Pangstart, og på fagseminar for Oslo kommune.
Vi har jobbet med StartupWeekend i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger og hjulpet til med opplæring i Business Model Generation (BMG) metoden på og i forkant av StartupWeekend.

Hvor mange forskjellige team som har fått innføring i BMG har jeg ikke tall på, men det er rundt 100 ett sted.

Vi er nå 300 som er medlem av BMUG. Vi er alle “first movers”, de som går først. Jeg ser på veksten av medlemmer at den øker raskere og raskere. Jeg liker denne videoen om å starte en “movement”. Tror at vi er i stadiet “tiping point” på videoen :)


Nå trenger BMUG deg !
Terje
“Medlemskap i BMUG koster ingen penger, men vi forventer at du deler din kunnskap.”