Back to All Events

Forretningsmodell for helse ?

  • Bergen Offentlige Bibliotek 6 Strømgaten Bergen, Hordaland, 5015 Norway (map)

Business Model User Group er en forskjellig sammensatt gruppe. Vi tror det skjer noe magisk når folk med forskjellig bakgunn samles i en kreativ og skapende atmosfære.

Velkommen til årets første Business Model User Group møte i Bergen, BMUGBergen 8.0, 20 Februar.

Vi skal leke og lære forretningsmodellering. Ha det sosialt, møte nye og gamle kjente, utveksle erfaringer. Kort sagt dele.

Workshop
For å ha noe å leke Business Model Generation med får vi presentert virkelige case fra lokale bedrifter. Vi deler vi opp i arbeidsgrupper og leker og lærer av hverandre mens vi jobber med casen.

Denne gangen tar vi med oss Folkelig som case.

Case of the evening Folkelig
Folkelig er et folkehelseforetak som utvikler helsefremmende og forebyggende tiltak i lokalsamfunn. Folkelig ønsker å øke folks kompetanse og bevissthet om hva en selv kan gjøre for lettere å ta kontroll over og ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet.

Bak foretaket står to folkehelsearbeidere med en voksende interesse for samfunnsinnovasjon og nyskaping innenfor det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Mer info her.

Stina Liland Nysæther gir oss innføring i Business Model Generation
Stina har bakgrunn fra entreprenørskaps studier i Bergen og Boston.  Hun har fasiltert ett dusin workshops i bruk av Business Model Canvas.

Hvem er med i BMUG?
De som er med i Business Model User Group -BMUG.no er konsulenter, studenter, gründere, og personer som jobber med forretningsutvikling internt i egen bedrift. Alle med en interesse for å skape noe.

Det er gøy og engasjerende å være med. Se bilder fra tidligere møter her.

“Medlemskap i BMUG koster ingen penger, men vi forventer at du deler din kunnskap.”